Saglik Merkezine Hosgeldiniz!
BİOTERRORİSM NEDİR ?

Konuyu Hazırlayan. Yük. Bio. Olcay Irmak

 • Biyolojik silahların ve nükleer silahların meydana getirdiği sonuçlar aynıdır.Ya ölümle sonuçlanır yada nesillere aktarılır.
 • Bioterrorism Amerika`da Acil Tıpta önemli bir konudur.
 • Biokimyasal terrorist saldırılara karşı hastaneler ve Güvenlik Birimleri hazırlıklıdır.
 • Amerika Savunma Bütçesinin büyük bir kısmını bu iş için ayırmıştır.

TARİHÇESİ

 • Biyolojik savaş 14.yy`da bir askeri kampın Veba virüsü ile enfekte olması ve birçok askerin ölümüyle sonuçlanması üzerine başlamıştır.
 • Biyolojik savaşların gelişimi Kanada da dahil birçok ülkede 1. Dünya Savaşı`nda başlamıştır.
 • 1972`de yapılan GENEVA Antlaşması ile biyolojik silahların ve toksik maddelerin gelişimi, üretimi ve stoklanması yasaklanmıştır.

GENEVA NEDİR?

 • İran, Irak, İsrail, Libya, Suriye, Çin, Kuzey Kore, Tayvan ve Rusya`nın biyolojik silah programları vardır. İşte, bu antlaşma ile bu ülkelerde gerekli önlemler alınmıştır.
 • Bu ülkelerden bazıları özellikle İran ve Rusya terorist saldırılara sponsorluk yapmıştır.

SEÇİLMİŞ AJANLAR

 • Biyolojik Ajanlar
 • Kimyasal Ajanlar

BİYOLOJİK AJANLAR

 • Birçok organizma ve toksinler
 • Bakteriler
 • Virüsler
 • Mantar
 • Protozoalar

YÜKSEK ÜSTÜNLÜK GÖSTEREN AJANLAR

 • Çiçek (Smallpox)
 • Variola Major
 • Şarbon (Anthrax)
 • Bacillus anthracis
 • Veba (Plague)
 • Yersinia pertis
 • Botulism
 • Clostridium botulinum
 • Tularemi (Tularaemia)
 • Francisella tularensis
 • Ebola ve Marburg
 • Flouiruses

ÇİÇEK (SMALLPOX)

 • Etkeni variola virüsüdür.
 • İnkübasyon periyodu 12 gündür.
 • İnsandan insana bulaşır. Tükürük ve salya yolu ile.
 • Başlangıç belirtileri; yüksek ateş, aşırı yorgunluk, bel ve sırt ağrısıdır. 2-3 günde yüzde, kollarda ve bacaklarda isilik görülür.
 • Başlangıçta isilik kırmızı yayvan 2.haftada lezyonlar şişer, kabuklanır.
 • 3-4. haftada yara şeklini alır ve parçalanır.
 • Rutin çiçek aşısı 1972`de durdurulmuştur.

ŞARBON(ANTHRAX)

 • Etkeni Bacillus anthracis bakterisidir.
 • “Spor” oluşturarak dış ortama dayanıklı olurlar.
 • 3 yolla bulaşırlar.
  • Hayvanda oluşan yaraya temas
  • Şarbonlu hayvanın etinin yenmesi
  • Şarbon sporlarının bulunduğu havayı soluyarak
 • Özel Laboratuvarda üretilip toz haline getirilir.
 • Tedavisi: Penisilin
 • Korunma: Aşılanma (15 günde bir 3 doz, devamında 6 ayda bir 3 doz, sonrasında yılda 1 doz).

VEBA (PLAGUE)

 • Etkeni Yersinia pertis`dir.
 • Dış ortama dayanıklıdır.
 • Vücut dışında ölür. Buzlukta ve karanlıkta kalan pire dışkısı içinde aylarca canlı kalır.
 • Primer olarak kemirici hayvan hastalığıdır.
 • Veba (Şehir Vebası ve Orman Vebası)
 • Şehir Vebası, şehir fareleri ile yakından ilişkilidir.
 • Fare ( enfekte pire) insan Yersinia pestis alır.
 • Bulaşma Yolları;
  • Pirenin ısırması
  • Enfekte hayvan ürünlerinin alınımı
  • Direkt el ile temas
 • Akciğer Vebası insandan insana bulaşır.
 • Vebanın 3 klinik şekli vardır.
  • Bubonik Veba (en fazla görülen)
  • Akciğer Vebası
  • Veba sepsisi (kana karışması)
 • Vebaya karşı aşı yoktur.
 • Birçok antibiyotik tedavisine karşılık verir.
 • Streptomycin, tetracyline ve Chloramphenical… vb.

BOTULISM

 • Etkeni Clostridium botulinumdur. Gram pozitif, subterminal sporlu, hareketli, aneorop bir basildir.
 • Clostridium batulinum nörotoksini ile hastalık yapar. Yedi farklı toksin üretir.
 • Toksinin alınış şekline göre 3 tipte ortaya çıkar.
  • Klasik Besin Zehirlenmesi: Konserve gıdalarda bakterinin üreyerek toksin oluşturması ve hazır toksinin bu gıdalarla alınması sonucu gelişir.
  • Spor oluştururlar, ısıya dayanıklıdırlar. Oksijensiz ortamda daha iyi ürerler.
  • Toksin sporlardan farklı olarak ısıya dayanıklıdır. 10 dakika kaynatmadan sonra etkisini kaybeder.
  • Ağız kuruluğu, bulanık görme, konuşma bozukluğu kaslarda güçsüzlük.
 • Bebek Botulismi: Bebeklerin sindirim kanalında kolonize olup, vücut içinde toksin oluşturur. Gevşek bebek sendromu olarak da bilinir.
  • Genellikle 1 yaşın altında ortaya çıkar. En sık C.botulinum sporları ile kontamine bal yenilmesinden sonra ortaya çıkar. Bu nedenle 1 yaşın altındakilere bal verilmemelidir.
 • Yara Botulismi: Yara yerinde kolonize olan Clostridium botulinumun çoğalması ve vücutta toksin oluşturmasına bağlı olarak gelişir. Klinik tablo gıda botulismine benzer.
 • Korunma: Gaz oluşumuna bağlı kapağı kabarmış konserveler tadına bile bakılmadan hemen imha edilmelidir. Konserveler yenileceği zaman mutlaka tekrar pişirilmelidir.

TULAREMİ (AVCI HASTALIĞI)

(TULARAEMİA)

 • Etkeni Francisella tularensis`dir.
 • Hastalık etkeni özellikle kemiriciler.
 • İnsanlara en sık bulaşma yolu; enfekte kenelerin insanı ısırmaları sırasında bakterileri dışkıları ile deriye bırakmaları ve deriden vücuda giriştir.
 • Bulaşma şekilleri;
  • Enfekte hayvanlarla direkt temas
  • Bu hayvanların etlerinin yenilmesi
  • Kontamine tozların inhalasyonu
  • Kontamine suların içilmesi
 • 3-5 günlük kuluçka dönemi vardır. Pradnom belirtileri olmadan başlar. Ateş, baş ağrısı, halsizlik, kas ve eklem ağrıları, kusma ve öksürük gibi bulgular ortaya çıkar.
 • Tedavisi: Streptomisindir.

  v

  Francisella tularensiz › penisilin ve sefalosporinlere karşı etkisiz.

  v

  Nedeni betalaktoz üretir.

| Ana Menu | E-Posta | Bilkent Üniversitesi Ana Sayfası |