Konuyu Hazırlayan: Dr. Mete Aker

Obezite, vücutta fazla miktarda bulunan yağ dokusuna bağlı gelişen bir hastalıktır. Oluşumunda genetik ve çevresel etkiler sorumlu tutulmaktadır.

Obezitede , besinlerle alınan yağlar ve fiziksel aktivite eksikliği etkilidir Klinik uygulamada aynı dili konuşmak adına BMI tüm dünyada kabul görmüştür . Doktor ve hastaların anlaşmasını kolaylaştıran , hesaplaması kolay bir yöntemdir. ( kg/m2)

BOYA GÖRE KİLO TABLOSU AŞAĞIDAKİ GİBİDİR

Boy   Kilo  
  19-34 yaş arası   35 yaş ve üstü

160

163

165

168

170

173

175

178

180

183

185

188

192

195

197

200

202

205

207

44-59

46-60

47-62

49-64

50-66

52-68

53-70

55-73

57-74

59-77

60-79

62-81

64-83

65-86

67-88

69-91

71-96

73-96

74-98

 

49-63

50-65

52-67

54-69

55-71

57-73

59-76

61-78

63-81

64-83

66-85

68-85

70-90

72-93

74-95

76-98

78-101

80-103

83-106

Bel-Kalça Oranına Göre Sağlık Risklerinin Sınıflandırılması

Bel - Kalça Oranı
 • Kadınlarda > 0.85
 • Erkeklerde > 1.0

ise obeziteye bağlı sağlık riski artmıştır...

Obezitenin Sonuçları

Kronik kalp hastalıkları riski artar.

Ateroskleroz riski artar.

Hipertansiyon riski obez olmayanlara göre 3 kat artar

Tip 2 diyabet görülme riski artmaktadır.

Depresyon ve gut a neden olabilir.

Beyinde, kanlanma azlığı dolayısı ile bazı işlev/-lerin kaybı meydana gelebilir

Obezite ölümcül inme riskini arttırır.

Obezite ve Gastrointestinal Sistem Bozuklukları

 • Reflü özofajit ve hiyatus hernisi daha sıktır.
 • Safra kesesi taşı, obezlerde 7 kat daha sıktır.
 • Steatoz ve steatohepatit daha sıktır.

Obezitenin ve Genitoüriner Sistem üzerine etkileri şunlardır.

 • Siklus bozuklukları
 • Polikistik over sendromu
 • Fertilitede azalma
 • Libido ve potansta azalma meydana gelebilir.

Obezite ve Malignite

 • Kadınlarda meme, endometrium ve safra kesesi Ca riski artmıştır.
 • Erkeklerde kolon, rektum ve prostat Ca riski artmıştır.
 • Obezlerde safra kesesi, kolon, rektum, meme, endometrium ve prostat kanseri riski artmıştır.
 • Obezitenin tedavi yaklaşımları şunlardır
 • Diyete müdahele
 • Fiziksel egzersizlerin alışkanlık haline getirilmesi
 • Davranış tedavisi
 • Psikolojik ve sosyal destek
 • Ilaç tedavisi
 • Cerrahi müdahele
 • Günlük kalori alımı haftada 0.5-1 kg ağırlık kaybını sağlayacak şekilde düzenlenmeli.
 • Enerji harcanandan 500-1000 kcal dütük verilmeli.
 • Obezite Tedavisinde
 • Orta Dereceli (%10) Kilo Kaybının Sağladığı Yararlar Şunlardır.
 • Tüm nedenlere bağlı ölümlerde %20 azalma
 • Diyabete bağlı ölümlerde %30 azalma
 • Diyabete bağlı kanser nedeniyle görülen ölümlerde %40 azalma
 • Açlık kan şekerinde %50 azalma

Web sayfasının dizaynı Aytuna Devrim Canbul tarafından yapılmıştır.

| Ana Menu | E-Posta | Bilkent Üniversitesi Ana Sayfası |