KİMYASAL SİLAHLAR VE KORUNMA

Konuyu Hazırlayan: Dr.Ercan Aydınkarahaliloğlu

Kimyasal Silahlar, fizyolojik etkileri nedeniyle canlıları kitlesel olarak çok kısa bir sürede öldürme veya yaralama kapasitesine sahip toksisitesi / zehir etkisi yüksek,çevresel etkenlere dayanıklı,taşınması ve saklanması kolay kimyasal zehirlerdir. Hedef ülkede / toplumda asker ve sivilleri saf dışı bırakmak, hareket kabiliyetlerini azaltmak,bitkisel ve hayvansal besinleri zehirleyerek kullanılmaz hale getirmek amaçlarına yönelik kullanılmak üzere tehdit unsuru olarak bulundurulur.Esasında yapımı,saklanması ve kullanılması milletlerarası antlaşmalarla yasaklanmıştır. Normal şartlar altında katı, sıvı ve gaz halinde bulunurlar. Vücuda ağız,burun ve boğaz, göz, cilt, akciğerler ve sindirim sistemi yoluyla girerler. İklim koşullarına bağlı olarak kısa ve uzun süreli etki yapabilme özellikleri vardır.

Kimyasal silahların biyolojik etki amaçlarına göre sınıflandırılması şu şekildedir :
  1. Sinir sistemi zehirleri ( Tabun,Sarin,Soman,Vx )
  2. Yakıcı kimyasallar (Mustard,Azotlu Mustard, Lewisit )
  3. Akciğer tahriş edici kimyasallar (Fosgen,Difosgen,Klorpikrin )
  4. Sistemik zehirler ( Hidrojen Siyanür,Hidrojen Sülfür )
  5. Kapasite bozucu kimyasallar ( BZ,LSD )
  6. Kargaşa kontrol kimyasalları ( Göz yaşartıcıları:CN,CS,CR, Kusturucular : DM )
  7. Bitki öldürücü kimyasallar ( 2,4-D, 2,4,5-T, Kakodilik asit, Pikloram )

Korunma tedbirleri:

1-Binalardaki sığınak yerleri önceden bilinmeli, gerekirse bodrum katları kurallara uygun olarak sığınak haline getirilmelidir.

2-Evlerde kapı ve penceresi az olan bir oda sığınak olarak hazırlanabilir.

3-Kapı ve pencere çerçeveleri dışarıdan sıkıca bantlanmalı ve geniş bir naylon örtü ile örtülmelidir.İç kenarlarına 100 kez sulandırılmış çamaşır suyu ile ıslatılmış bezler yerleştirilmelidir.

4- Kişisel “dekontaminasyon / kimyasal temizlik” in çok önemli olduğu unutulmamalı, bu amaçla yeterli temiz su ve sıvı sabun evde / sığınakta hazır bulundurulmalıdır.Kimyasal temizlik atığının bulaşıcı-zehirli özellik taşıyacağı akılda tutulmalı, kirli giysiler ve diğer eşyalar kireç kaymağı ile imha edilmek üzere naylon torbalarda ağzı sıkıca kapatılarak saklanmalı ve ilk fırsatta sığınak dışarısına çıkarılmalıdır.

5-Kimyasal silahın kullanıldığı bilinen açık alanların çamaşır suyu ve kireçli çözeltilerle kimyasal temizliği yapılmalıdır.

6-Kimyasal zehire temas ettiğinden şüphelenilen açıktaki bütün katı ve sıvı gıdalar bulaşmış kabul edilerek imha edilmelidir.

7-İmkan varsa, sığınakta veya evde kimyasal zehirin acil biyolojik tedavisinde kullanılması amacıyla “atropin otoenjektörleri, pridostigmin tablet, amil nitrit ” gibi preparatlar bulundurulmalıdır.

8-İmkan varsa, herkes için korunma ve kaçış maskeleri temin edilmelidir.

9- Toplumda kimyasal silahlar ve korunma yolları ile bilgi paylaşıım ağı kurulmalıdır.

Tıbbi personelin kişisel korunması:

1-Koruyucu maske ve elbise giyilmelidir.

2-Yaralı ve hastaların tedaviden önce kimyasal temizliği yapılmalıdır. Suni solunum için ağız ve dudaklarının temizliği yapılmalı , hastanın salya ,idrar,dışkı ve diğer salgılarına korunmasız temas edilmemelidir.

3-Olası bir bulaşa karşı “kimyasal temizlik takımı” hazırlanmalıdır.

Kimyasal silahlar eğitilmemiş insan toplulukları üzerinde daha çok etkilidirler.Bu nedenle ilk yardım merkezleri ve diğer sağlık birimleri kimyasal yaralı ve bulaşa yaklaşımda uygun planlama ve grup eğitimi içinde olmalıdır.Özellikle yaralıların tanımlanması ve sevk zincirinin etkin bir şekilde kurulması gerekmektedir. Sevk ve ayırım yaralıların dört gruba ayrılması ile yapılır.

1.Grup : Tedavi ile yaşam şansı yüksektir ve ileri düzeyde eğitimli sağlık personeline ve birimine ihtiyaç göstermezler.

2.Grup : Beklemesi ve tedavisinin daha sonra yapılmasının sakıncası olmaz.

3.Grup : Hafif derecede kimyasala maruz kalan ve düşük yoğunluklu bir tedaviye ihtiyaç gösterirler.

4.Grup : Yaşama şansı zayıf olup ve tedavi için ileri düzeyde sağlık desteğine ihtiyaç gösterirler.

Kitlesel yaralanmalarda yaralıya öncelik sırasına göre müdahale etmek ve sevki iyi bir şekilde düzenlemek ölüm ve yaralanmaları en aza indiren en pratik ve etkin savunma yöntemidir.

Kaynak : NBC Harbinin Tıbbi Yönü, GATA yayınları,1998.

Web sayfasının dizaynı Aytuna Devrim Canbul tarafından yapılmıştır.

| Ana Menu | E-Posta | Bilkent Üniversitesi Ana Sayfası |